Liczba Drogi Życia

Liczba Drogi Życia to podstawowa i najważniejsza ze wszystkich wibracji, które według numerologii determinują osobowość oraz powołanie każdego człowieka. Z tego powodu nazywana jest również Liczbą Urodzenia albo Liczbą Przeznaczenia. Nie oznacza to jednak, że Droga Życia określa los człowieka. Liczba ta wskazuje natomiast na indywidualne predyspozycje i dążenia danej osoby, które mogą, ale nie muszą zostać przez nią w pełni zrealizowane. Ponadto, zgodnie z numerologią karmiczną, Liczba Drogi Życia określa etap rozwoju duchowego danej osoby w oparciu o dziewięciostopniową skalę.

Dlaczego warto poznać swoją Liczbę Drogi Życia?

Warto, ponieważ wibracja urodzeniowa wskazuje jakie są nasze wrodzone cechy osobowości, nasze skłonności, nasze lęki oraz nasz talenty. Mówi o tym, kim jesteśmy w głębi duszy kiedy pojawiamy się na świecie. Wskazuje, gdzie leży nasza droga powołania. Informuje nas zatem o naszej autentyczności, o tym, jacy jesteśmy naprawdę i w którym kierunku powinniśmy się rozwijać, żeby żyć w zgodzie ze Wszechświatem i ze sobą.

Przeznaczeniowy charakter Liczby Drogi Życia przejawia się w tym, że nie można jej zmienić, ponieważ wynika ona wprost z daty naszego urodzenia. Liczba Drogi Życia stanowi również podstawę do obliczenia indywidualnego roku numerologicznego oraz innych cykli, którym podlegamy w trakcie życia według praw numerologii.

Kalkulator Numerologiczny

Opis Drogi Życia

Jak obliczyć Drogę Życia

Opisy wibracji

Jak obliczyć liczbę drogi życia?

Liczbę Drogi Życia można obliczyć na kilka sposobów uzyskując dokładnie ten sam wynik. Ogólnie mówiąc sumujemy poszczególne cyfry lub liczby występujące w naszej dacie urodzenia.

Droga Życia jak obliczyć?

Pierwszy sposób

 

23 Styczeń 2009r
2+3 + 1 + 2+9 = 17
17    =>    1 +  7 = 8

 

Jedna z metod jaką jest obliczana Liczba Drogi Życia polega na sumowaniu wszystkich cyfr daty urodzenia. Dla osoby urodzonej 23.01.2009r rozwiązanie wygląda następująco:

2 + 3 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 9 = 17

W kolejnym etapie jeżeli wynik jest dwucyfrowy a także wynikiem nie jest żadna z liczb Mistrzowskich (Liczby Mistrzowskie to 11, 22, 33, 44) przystępujemy do zsumowania cyfr wyniku równania. W naszym przypadku jest to:

1 + 7 = 8

Drugi sposób

 

23 Styczeń 2009r
23 + 1 + 2009 = 2033
2033   =>  2 + 3 + 3  = 8

Inną równie popularną metodą obliczenia Liczby Drogi Życiowej jest sumowanie kolejnych liczb wchodzących w skład naszej daty urodzenia. Używając powyższej daty równanie wygląda następująco:

23 + 1 + 2009 = 2033

następnie sumujemy cyfry wyniku

2 + 0 + 3 + 3 = 8

Tutaj również w przypadku gdy wynik będzie liczbą dwucyfrową, nie będąc jednocześnie liczbą mistrzowską przystępujemy do sumowania.

 

23 Styczeń 2009r
23 + 1 + 2009 = 2033
2033   =>  2 + 3 + 3  = 8

Trzeci sposób

 

23 Styczeń 2009r
2+3=5    0+1=1    2+0+0+9=11
5 + 1 + 11 = 17   =>  1 + 7 = 8

Kolejną metodą jaką można obliczyć naszą Liczbę Drogi Życia jest metoda redukowania poszczególnej liczby z naszej daty. Tutaj rozkładamy na początek:

2 + 3 = 5 ,    0 + 1 = 1 ,    2 + 0 + 0 + 9 = 11

Następnie sumujemy nasze wyniki:

5 + 1 + 11 = 17

po czym znowu tak jak w poprzednich przypadkach jeżeli nie jest to jedna z liczb Mistrzowskich sumujemy cyfry naszego wyniku w celu uzyskania liczby jednocyfrowej:

1 + 7 = 8

Wybierz Liczbę Numerologiczną

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Liczby Mistrzowskie:

11

22

33

44