Co oznaczają w numerologii wibracje mistrzowskie?

 

   W numerologii liczby o powtarzających się identycznych cyfrach, które po zsumowaniu dają odpowiednio 2, 4, 6 i 8 mają wyjątkowe znaczenie. Są to tak zwane wibracje mistrzowskie, wskazujące na wysoki poziom ewolucji duchowej osób pozostających pod ich wpływem. Uważa się, że osoby urodzone w tych wibracjach przeszły przez wiele ważnych doświadczeń karmicznych, dzięki którym obecnie znajdują się na ścieżce do osiągnięcia oświecenia. Ich misją jest służba innym oraz pielęgnowanie wysokich zasad moralnych, współczucia i ofiarności wobec wszystkich istot.

   Jednocześnie w obecnym życiu czeka na niej więcej wyzwań, odpowiedzialności, niebezpieczeństw i pokus niż na jednostki mniej rozwinięte wewnętrznie. Dzieje się tak, ponieważ myśli i czyny osób urodzonych pod wpływem wibracji mistrzowskich mogą mieć dalekosiężne skutki dla ich otoczenia i dla świata jako połączonej całości. Nie każdy jest w stanie sprostać trudnym próbom, które sprowadza na człowieka wibracja mistrzowska. W takiej sytuacji dana osoba zazwyczaj dostraja swoje wewnętrzne postawy i wybory do wibracji podstawowej, której odpowiada suma cyfr jej wibracji mistrzowskiej. Zatem to od indywidualnych predyspozycji wewnętrznych i wyborów danej osoby będzie zależeć, czy będzie rozwijała ona swoje duchowe mistrzostwo, czy też przejdzie przez życie wibrując jako jedna z liczb zwykłych.

Numerologiczna 11 : Wizjonerstwo

   Numerologiczna Jedenastka wzmacnia pozytywne aspekty wibracji Jedynki i łączy je ze zdolnościami Dwójki, a zwłaszcza z empatią oraz z umiejętnością przenikania umysłów innych ludzi. To osoba o jasnym, przenikliwym umyśle i nieprawdopodobnej intuicji, która reprezentuje typ natchnionego wizjonera. To marzyciel zdolny do realnych poświęceń w imię przyświecających mu idei. Dzięki charyzmie i sile swoich wizji jest w stanie inspirować innych ludzi, wprowadzać zmiany, wdrażać w życie rewolucyjne pomysły, wytyczać nowe kierunki rozwoju na dowolnej płaszczyźnie. Może być drogowskazem rozwoju i nauczycielem innych ludzi, a także natchnionym artystą.

   Dzięki tym cechom numerologiczna Jedenastka może zdobyć zaszczyty, bogactwo i sławę, lecz tylko pod warunkiem, że będzie skrupulatnie przestrzega łaszczególnie surowych
zasad moralnych, etyki oraz samodyscypliny. W przeciwnym wypadku grozi jej popadanie w odrealnienie, dziwactwa, natręctwa.

Wybierz Liczbę Numerologiczną

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Numerologiczne wibracje mistrzowskie:

11

22

33

44