Liczba Ekspresji

Liczba Ekspresji, nazywana również Celem Życia, bazuje na wartościach liter imienia i nazwiska zapisanego w takiej formie, w jakiej widnieje w naszym akcie urodzenia. W odróżnieniu od Liczby Osobowości, podczas obliczania Liczby Ekspresji nie bierzemy więc pod uwagę używanych na co dzień zdrobnień lub pseudonimów. Liczba Ekspresji to jedna z wibracji przeznaczeniowych, które nie podlegają zmianie w trakcie naszego życia, na przykład poprzez takie wydarzenia jak zawarcie małżeństwa.

O czym informuje nas Liczba Ekspresji?

Liczba Ekspresji mówi nam, jaki jest nasz potencjał wyrażenia swojej osobowości w świecie, kiedy się na nim pojawiamy. Uosabia naszą naturę fizyczną, a także intelekt. Oznacza również wierzenia i poglądy, które jesteśmy skłonni przyjąć i uznać za własne. Pokazuje, z jakimi wartościami świadomie identyfikujemy się jako osoba. Zatem o ile Liczba Duszy odnosi się do naszej najgłębszej natury, która często jest nieuświadomiona, to Liczba Ekspresji, przeciwnie: mówi o tym, jak realizuje się w świecie nasza świadomość i jakie cele jesteśmy skłonni sobie wyznaczać.

Kalkulator Numerologiczny

Opis Liczby Ekspresji

Jak obliczyć Liczbę Ekspresji?

Opisy wibracji

Jak obliczyć liczbę ekspresji?

Liczbę Ekspresji można obliczyć zastępując poszczególne spółgłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli poniżej. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Jak obliczyć liczbę ekspresji?

Liczbę Ekspresji można obliczyć zastępując poszczególne spółgłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Jak oblicza się liczbę ekspresji?

Liczba Ekspresji jak obliczyć dla przysłowiowego Kowalskiego? Dodajemy spółgłoski zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami takich jak Ć, Ł, Ń, Ś, Ź i Ż, używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków C, L, N, S i Z.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski zawiera spółgłoski R B R T L W N D W S K co odpowiada liczbom 9 2 9 2 3 5 5 4 5 1 2.

9 + 2 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1 + 2 = 47

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z liczb Mistrzowskich (11, 22, 33, 44) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

4 + 7 = 11

Jak widzimy na przykładzie Liczba Ekspresji Roberta Lewandowskiego to Liczba Mistrzowska 11.

Robert Lewandowski
9 + 2 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1 + 2 = 47
47 -> 4 + 7 = 11

Wybierz Liczbę Numerologiczną

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Liczby Mistrzowskie:

11

22

33

44