Liczba Duszy

Liczba Duszy stanowi jedną z najważniejszych wibracji wchodzących w skład portretu numerologicznego danej osoby. Co ważne, wibracja ta może podlegać zmianom, ponieważ oblicza się ją na podstawie imienia i nazwiska. W związku z tym takie wydarzenia jak zawarcie małżeństwa, adopcja dziecka albo bierzmowanie, które skutkują zmianą imienia lub nazwiska powodują jednocześnie zmianę Liczby Duszy danej osoby. Taka przeobrażona, odmienna wibracja jest coraz bardziej wyczuwalna wraz z upływem czasu.

O czym informuje Liczba Duszy?

Ujawnia ona naszą ukrytą motywację, która napędza nas do działania i która odpowiada naszym najgłębszym, często nieuświadomionym pragnieniom. Liczba Duszy symbolizuje zatem nasz wewnętrzny zew, którego nie jesteśmy w stanie zagłuszyć. Wskazuje na kierujące nami wewnętrzne impulsy, które przekładają się na naszą sprawczość w świecie. To także myśli, emocje i wartości stanowiące jądro naszej osobowości.
Znajomość naszej Liczby Duszy może pomóc nam określić i zrozumieć naszą głęboko skrywaną naturę, którą w codziennym życiu znika nam z pola widzenia za niezliczonymi maskami.

Kalkulator Numerologiczny

Opis Pragnienia Duszy

Jak obliczyć Liczbę Duszy?

Opisy wibracji

Jak obliczyć liczbę duszy?

Liczbę Duszy można obliczyć zastępując poszczególne samogłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Jak obliczyć liczbę duszy?

Liczbę Duszy można obliczyć zastępując poszczególne samogłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Jak oblicza się liczbę duszy?

Liczba duszy jak obliczyć dla przysłowiowego Kowalskiego? Dodajemy samogłoski zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami takich jak Ą, Ę i Ó używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków A, E i O.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski zawiera samogłoski O E E A O I co odpowiada liczbom 6 5 5 1 6 9.

6 + 5 + 5 + 1 + 6 + 9 = 32

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z liczb Mistrzowskich (11, 22, 33) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

3 + 2 = 5

Jak widzimy na przykładzie Liczba Duszy Roberta Lewandowskiego to 5.

Robert Lewandowski
6 + 5 + 5 + 1 + 6 + 9 = 32
32 -> 3 + 2 = 5

Wybierz Liczbę Numerologiczną

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Liczby Mistrzowskie:

11

22

33

44