Liczba Osobowości

Liczba Osobowości to ważny składnik portretu numerologicznego. Podobnie jak Liczbę Duszy, obliczamy ją na podstawie wartości liter wchodzących w skład naszego imienia i nazwiska, przy czym dla celów obliczeniowych należy wziąć pod uwagę tę formę imienia, pod którą jesteśmy znani w naszym otoczeniu. Zatem jeżeli posługujemy się głównie pseudonimem, na przykład w ramach naszej działalności artystycznej, to właśnie pseudonim będzie stanowił podstawę do obliczenia naszej Liczby Osobowości.

O czym informuje nas Liczba Osobowości?

Liczba Osobowości informuje nas o tym, w jaki sposób pokazujemy siebie innym. Stanowi swoiste podsumowanie ról społecznych, jakie przyjmujemy w naszym najbliższym otoczeniu. Jednocześnie sygnalizuje swego rodzaju kompromis pomiędzy naszymi najgłębszymi pragnieniami a zewnętrznymi oczekiwaniami, które pokłada w nas społeczeństwo. Pokazuje zatem, w jaki sposób jako osoba adaptujemy się do otoczenia. W takim ujęciu Liczbę Osobowości można przyrównać do maski, którą zakładamy, kiedy znajdujemy się wśród innych ludzi, żeby podtrzymywać możliwie harmonijne relacje. Liczba Osobowości odpowiadałaby zatem pojęciu persony w psychologii Junga, bowiem wskazuje na te cechy naszej osobowości, które wynikają z kompromisu, jaki w codziennym życiu jako jednostka zawieramy ze społeczeństwem.

Kalkulator Numerologiczny

Opis Liczby Osobowości

Jak obliczyć Liczbę Osobowości?

Opisy wibracji

Jak obliczyć liczbę osobowości?

Liczbę Osobowości można obliczyć zastępując wszystkie litery imienia i nazwiska liczbami z tabeli poniżej. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Jak obliczyć liczbę osobowości?

Liczbę Osobowości można obliczyć zastępując wszystkie litery imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Liczba Osobowości jak obliczyć?

Liczba osobowości jak obliczyć dla przykładowego Kowalskiego? Dodajemy wszystkie litery zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami jak Ą, Ć, Ę, Ł, Ń i Ó używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków A, C, E, L, N i O.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski odpowiada liczbom 9 6 2 5 9 2 3 5 5 1 5 4 6 5 1 2 9.

9 + 6 + 2 + 5 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 1 + 5 + 4 + 6 + 5 + 1 + 2 + 9 = 79

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z Liczb Mistrzowskich (11, 22, 33) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

7 + 9 = 16

Tutaj otrzymaliśmy ponownie wynik dwu cyfrowy nie będący Liczbą Mistrzowską. Przystępujemy zatem ponownie do ich zsumowania.

1 + 6 = 7

Jak widzimy na przykładzie Liczba Osobowości Roberta Lewandowskiego to 7.

Robert Lewandowski
9 + 6 + 2 + 5 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 1 + 5 + 4 + 6 + 5 + 1 + 2 + 9 = 79
79 -> 7 + 9 = 16
16 -> 1 + 6 = 7

 

Wybierz Liczbę Numerologiczną

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Liczby Mistrzowskie:

11

22

33

44