Numerologiczna Ósemka

Charakterystyka ogólna

 

   W numerologii cyfra osiem oznacza władzą nad materią, nieskończoność, zasobność, sprawiedliwość oraz spłatę zaciągniętych długów. Osoby urodzone w tej wibracji mogą znacznie szybciej niż inne zauważać realizujące się w ich życiu skutki ich własnych działań, słów i życzeń. Ósemka jest bowiem wibracją silnej karmy, prawa przyczyny i skutku, zgodnie z którym każda nasza akcja niesie ze sobą odpowiadającą jej reakcję. W Tarocie nie bez przyczyny tej liczbie odpowiada Sprawiedliwość, która dosięga każdego i wydaje wyrok zgodny z naszymi działaniami i intencjami. Ósemka oznacza również manifestację wszystkiego, co duchowe, na planie materii.

   Numerologiczna Ósemka posiada silnie rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Zawsze dotrzymuje danego słowa, a także terminów i umów. Jest lojalna, szczera i czuła. Obdarza osoby ze swojego otoczenia poczuciem bezpieczeństwa – zarówno na planie psychologicznym, jak i materialnym, ponieważ ósma wibracja wiąże się ze zdolnością do przyciągania pieniędzy. Ósemka przejawia duży talent do zarządzania finansami, do pomnażania zasobów materialnych, jak również szeroko pojęty talent administracyjny. Jest
świetnym zarządcą, wymagającym szefem, rzetelnym przedsiębiorcą. Jej dominującymi cechami są ambicja, upór i pracowitość

Numerologiczna 8: Praca i droga powołania

 

   Ambicja, pracowitość oraz duży talent administracyjny predysponują numerologiczną Ósemkę do zajmowania stanowisk kierowniczych. Jej potencjał i liczne talenty marnują się w miejscu pracy, które uniemożliwia jej rozwój, zdobywanie nowych umiejętności oraz wchodzenie na kolejne etapy kariery. Zarówno w relacjach międzyludzkich, jak w życiu zawodowym jest świetnym taktykiem jak i strategiem. To osoba praktyczna, rzeczowa, konkretna, która potrafi formułować instrukcje i polecenia dla pracowników w taki sposób, by były jasne i zrozumiałe, a także prawidłowo wykonane. Szczególna zdolność panowania nad materią oraz manifestacja słów i czynów związana z tą wibracją predysponuje Ósemkę do osiągania sukcesów zawodowych m. in. jako finansista, sędzia, prawnik, adwokat, prokurator, zarządca nieruchomości, architekt, chirurg, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny, audytor, wydawca, przedsiębiorca.

   Prestiż i status społeczny związany z wykonywanym zawodem są dla Ósemki bardzo istotne. Jest to osoba, która lubi mieć władzę nad innymi, przy czym zazwyczaj jej nie nadużywa, lecz pożytkuje dla większego dobra.

Numerologiczna 8: Związki

 

   Ambitna i praktyczna Ósemka ma tendencję do koncentrowania się na pracy i na pięciu się po kolejnych szczeblach kariery bardziej niż na życiu rodzinnym. Podobnie jak na polu zawodowym, tak i związku numerologiczna Ósemka chętnie przewodzi i dominuje nad swoim partnerem, u którego ceni takie cechy jak zgodność, wyrozumiałość, a nawet pewna uległość. Liczy, że partner będzie stanowił dla niej oparcie i wspierał ją w jej działaniach poza domem oraz cieszył się jej sukcesami. Posiadanie dzieci zwykle nie jest dla Ósemki najważniejsze. Gdy się pojawią, jest ona czułym, lecz wymagającym rodzicem, który chce nauczyć swe pociechy samodzielności i sztuki dobrego radzenia sobie w życiu.

   Daleko idący praktycyzm Ósemki może powodować, że osoba urodzona w tej wibracji będzie kierowała się takimi względami jak status społeczny i materialny przy wyborze potencjalnego małżonka. Oczywiście nie jest to jednak regułą i wiele numerologicznych Ósemek tworzy harmonijne i udane związki, które charakteryzuje nie tylko stabilność materialna, lecz również głębokie wzajemne oddanie.

Numerologiczna 8: Wady i zagrożenia

 

   Dla dobrego życia numerologicznej Ósemki bardzo ważne jest sprawiedliwe traktowanie siebie i innych, a także zachowanie wewnętrznej równowagi: nieuleganie zewnętrznym naciskom albo pokusie łatwego zysku. To właśnie tę wewnętrzną równowagę symbolizuje waga w ręku postaci widocznej na karcie Sprawiedliwość. Wibrując negatywnie numerologiczna Ósemka traci ową harmonię i umiar. Staje się bezduszna, materialistyczna, chciwa, pazerna, mściwa i okrutna. Ponieważ, jak już powiedzieliśmy, skutki karmiczne jej czynów wracają do niej szybciej niż do osób urodzonych w innych wibracjach, numerologiczna Ósemka z osoby zamożnej może ostatecznie stać się bankrutem, popaść w biedę, w alkoholizm, zostać dłużnikiem a także mieć liczne konflikty z prawem.