Regulamin

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej numerology.pl (dalej: „Serwis”).

 

2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

3. Wszystkie materiały publikowane na Serwisie (w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy itp.) są chronione prawami autorskimi i stanowią własność Serwisu lub innych podmiotów, z którymi Serwis współpracuje. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybuowanie lub wykorzystywanie jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody właściciela jest zabronione.

 

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na stronach komentarzy i forach. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich lub niezgodnych z prawem treści bez wcześniejszego powiadomienia.

 

5. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Serwisu, w tym w niniejszym regulaminie, w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.

 

6. Serwis dokłada wszelkich starań, aby publikowane na nim treści były aktualne i zgodne z prawem. Niemniej jednak Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z Serwisu, w tym za szkody wynikłe z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, utraty korzyści, uszczerbku na zdrowiu, utraty dobrego imienia itp.

 

7. Wszystkie reklamy i promocje zamieszczone na Serwisie są wyłącznie informacjami handlowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa.

 

8. Serwis nie udostępnia danych użytkowników ani innych informacji pozyskanych od użytkowników Serwisu osobom trzecim bez zgody użytkowników, chyba że wymaga tego prawo lub decyzja sądu.

 

9. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub uwag dotyczących Serwisu lub niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

 

10. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe z zastosowania niniejszego regulaminu lub korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy.