Numerologiczna Dwójka

Charakterystyka ogólna

   W numerologii Dwójka reprezentuje zmienność, dwoistość, kapryśność, fantazję, wrażliwość, wewnętrzne sprzeczności oraz połączenie przeciwieństw. Jest kojarzona z kobiecą energią Księżyca, a w astrologii klasycznej ze znakiem Ryb, którego symbol graficzny stanowią dwie ryby płynące obok siebie, lecz w przeciwnych kierunkach.

   W związku z powyższym numerologiczna Dwójka nosi w sobie wiele przeciwieństw. Niejednokrotnie w trakcie swojego życia może przeżywać głębokie wewnętrzne rozterki. Część z nich ma przyczyny w sposobie, w jaki Dwójka podejmuje decyzje. Jej naturalnym instynktem jest podążanie za własnymi emocjami, odczuciami i wyobrażeniami, które potrafi przeżywać przez dłuższy czas w bardzo intensywny sposób. Numerologiczna Dwójka polega na swoich odczuciach o wiele bardziej niż na chłodnym kalkulowaniu czy też na logicznej analizie. Ponadto jako osoba obdarzona silnie rozwiniętą empatią, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji niemal zawsze bierze pod uwagę zdanie innych.

   Empatia i duża wrażliwość są charakterystycznymi cechami Dwójki. Dobre relacje z innymi ludźmi stanowią bardzo ważny aspekt jej życia. Wysoce ceni ona sobie poczucie przynależności do grupy, w związku z czym zawsze szanuje zdanie innych, przestrzega zasad grupowej hierarchii, a w razie potrzeby potrafi bez problemu dostosować się do większości, nawet jeżeli czyni to własnym kosztem.

Numerologiczna 2: Praca i droga powołania

   Poszukując swojej drogi powołania Dwójka powinna skierować się przede wszystkim ku zawodom, które wymagają harmonijnej współpracy z ludźmi. Jako osoba, która nie ma problemu z przestrzeganiem hierarchii oraz z przyjmowaniem poleceń od innych, Dwójka może być oddanym pracownikiem korporacji lub mniejszej firmy. Szczególnie sprawdzi się na stanowiskach, w których potrzebne są takt i dyplomacja. W pracy potrzeba jej jasnych wytycznych, a czasami dodatkowej motywacji, ponieważ może brakować jej własnej inicjatywy. Tym niemniej numerologiczna Dwójka jest słowna, lojalna i dokładna we wszystkim, czego podejmie się zawodowo, a w dodatku ma nosa do ludzi.

   W Tarocie numerologicznej Dwójce przyporządkowany jest archetyp Arcykapłanki. Archetyp ten symbolizuje podwójną naturę Wszechświata w którym poza tym, co widoczne, istnieje to co niedostrzegalne na pierwszy rzut oka. Oznacza również poleganie na intuicji, kobiecą uległość oraz uwagę skierowaną do własnego wnętrza.

   Podobnie jak Arcykapłanka w Tarocie, numerologiczna Dwójka jest z łatwością w stanie odgadywać, co skrywają w sobie inni ludzi. Dzięki wyjątkowo rozwiniętej empatii oraz zdolności do introspekcji jest szczególnie predysponowana do zawodów takich jak psycholog, psychiatra, terapeuta, tarocista, pracownik socjalny, profiler policyjny, mediator, negocjator i dyplomata. Niesienie pomocy innym sprawia jej autentyczną radość, o ile tylko nie wiąże się to ze znajdowaniem się w świetle reflektorów, gdyż z natury woli przebywać na drugim planie, świetnie odnajdując się w roli szarej eminencji

Numerologiczna 2: Związki

   Numerologiczna Dwójka jest stworzona do życia w parze. Jako osoba, dla której relacje międzyludzkie odgrywają pierwszorzędną rolę, jest zdolna do licznych poświęceń oraz kompromisów w imię harmonii w związku. Jest elastyczna, często dostosowuje się do partnera i stawia jego potrzeby na pierwszym miejscu, niejednokrotnie nawet kosztem własnych pragnień. Taki sposób postępowania wiąże się z jej wrodzoną empatią i altruizmem, ale również z siłą jej uczuć. Numerologiczna Dwójka kocha głęboko i szczerze. Jest lojalna, oddana i wierna. Jak już wspomnieliśmy, nie bez przyczyny Dwójka tradycyjnie kojarzona jest ze znakiem Ryb, a więc z żywiołem wody. Żywioł wody podkreśla głębię i siłę emocji u osób urodzonych w tej wibracji.

   Kierując się silnymi uczuciami oraz pragnieniem harmonii, numerologiczna Dwójka może niekiedy idealizować swojego partnera. Drzemią w niej skłonności do pomniejszania wad swojej drugiej połówki, do tłumaczenia jej nieprzyjemnych zachowań, w związku z czym w relacji romantycznej zakochanej Dwójce grozi utrata obiektywizmu. Pamiętajmy, że Dwójce patronuje Księżyc, który chętnie akceptuje złudzenia, iluzje, niedomówienia i tajemnice. Dlatego Dwójka może próbować zamiatać pod dywan problemy pojawiające się w związku, zamiast otwarcie się z nimi zmierzyć.

   Z powyższych względów Dwójka powinna szczególnie dbać o równowagę w swojej relacji romantycznej, nauczyć się mówić partnerowi o swoich potrzebach i nie dawać się mu wykorzystywać.

Numerologiczna 2: Wady i zagrożenia

   Wibrującej nisko Dwójce grozi stopniowe pogrążanie się w melancholii i w depresji. Ogromna emocjonalność w negatywnym aspekcie skłania wibrującą nisko Dwójkę do przewrażliwienia na własnym punkcie, do złośliwości, a nawet do agresji w odpowiedzi na uderzenie w czuły punkt. Ciemna strona numerologicznej Dwójki może przejawiać się również w życiowej stagnacji, we wchodzeniu w toksyczne i krzywdzące ją relacje, w godzeniu się na rolę ofiary oraz w byciu wykorzystywaną przez otoczenie.