Numerologiczna Jedynka

Charakterystyka ogólna

 

   Jedynka rozpoczyna skalę numerologicznych wibracji. Nie bez przyczyny jest to liczba prapoczątków, odważnej kreacji, formowania się świeżych pomysłów oraz narodzin nowych, niejednokrotnie przełomowych idei. Jedynka wzmacnia indywidualizm osób urodzonych pod jej patronatem. Osoby te obdarzone są dużym poczuciem niezależności i w związku z tym niełatwo ulegają zewnętrznym wpływom. Przeciwnie, to one pragną wywierać wpływ na otoczenie, jednocześnie mocno trzymając stery swojego życia w ręku.

   Wibrując pozytywnie, już w młodości szybko rozwijają naturalne zdolności przywódcze. Dzięki temu mogą wyznaczać kierunki rozwoju w dziedzinie, której postanowią się poświęcić. Wspomaga je w tym nieprzeciętna wyobraźnia, pragnienie kreacji oraz ofiarność w działaniu. Numerologiczne Jedynki odważnie kwestionują zastany porządek rzeczy, podważają skostniałe wzorce postępowania, utarte przekonania oraz społeczne schematy, którym inni bezrefleksyjnie się podporządkowują. Dzięki temu numerologiczne Jedynki potrafią rozpuszczać blokady stojące ludzkości na drodze do przejścia na wyższy etap rozwoju, co bez wątpienia jest ich karmicznym zadaniem.

Numerologiczna 1: Praca i droga powołania

 

   W Tarocie numerologicznej Jedynce przypisywany jest archetyp Maga albo Kuglarza. Oba te archetypy odnoszą się do jednostki, która umie kreować rzeczywistość zgodnie ze swoją wolą. Archetypy Maga i Kuglarza reprezentują również talenty związane ze sferą komunikacji we wszelkich jej przejawach. W związku z powyższym talenty numerologicznej Jedynki przejawiają się w komunikacji za pomocą słowa mówionego lub pisanego, w komunikacji za pomocą obrazów, reklamy, za pomocą mowy ciała oraz poprzez szeroko pojętą sztukę.

   W poszukiwaniu swojej drogi powołania numerologiczna Jedynka z pewnością powinna skierować się ku zawodom, w których będzie mogła wykorzystać te naturalne predyspozycje. Łącząc w sobie komunikację z indywidualizmem, kreacją oraz z pragnieniem wywierania wpływu na innych, Jedynka jest szczególnie predysponowana do osiągania sukcesów m. in. jako dziennikarz, pisarz, aktor, krytyk filmowy, krytyk sztuki, prawnik, aktywista albo polityk. Jako że często ma problemy z przestrzeganiem hierarchii, satysfakcję powinno przynieść jej prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub też praca na zasadzie freelancingu.

Numerologiczna 1: Związki

 

   Mocno zaznaczony indywidualizm, silnie rozwinięte pragnienie niezależności oraz niechęć do podporządkowania się innym mogą stanowić dla numerologicznej Jedynki znaczącą trudność w utrzymywaniu stabilnych związków z innymi. W szczególności chodzi tutaj o związki natury romantycznej. Zdarza się, że numerologiczna Jedynka w imię zachowania szeroko pojętej wolności decyduje się kroczyć przez życie w pojedynkę. Dzieje się tak, ponieważ nie jest osobą, która lęka się samotności. Przeciwnie: często w tymczasowym oddaleniu od innych odnajduje ona wewnętrzny spokój, poświęca się pracy twórczej, analizuje nowe pomysły oraz idee. To sprawia, że w oczach otoczenia Jedynka może wydawać się bardzo tajemnicza i właśnie przez to pociągająca. Rzeczywiście, Jedynka rzadko odkrywa przed kimś swoje głębokie uczucia, chociaż sama jest świetnym znawcą ludzkiej psychiki, potrafiącym czytać w innych jak w otwartej księdze.

   Jeżeli już Jedynka zdecyduje się na stały związek, to pragnie grać w nim zawsze pierwsze skrzypce. Jako naturalny lider nie jest osobą, która może przez dłuższy czas pozostawać w cieniu swojego partnera. To ona kocha błyszczeć i znajdować się w centrum zainteresowania, to ona musi mieć zawsze ostatnie słowo. Jeżeli poczuje, że partner nie poświęca jej całej swojej uwagi, może urządzać sceny płomiennej zazdrości. W imię zasady „wszystko albo nic” Jedynka może z dnia na dzień zakończyć związek lub małżeństwo, w którym nie czuje się doceniana i które nie przynosi jej pełnej satysfakcji.

Numerologiczna 1: Wady i zagrożenia

 

   Każda wibracja numerologiczna ma swoją jasną oraz ciemną stronę: to od nas zależy, której z nich pozwolimy dojść do głosu i którą z nich wzmacniamy w codziennym życiu. Wibrująca nisko Jedynka wchodzi w negatywny aspekt archetypu Kuglarza, stając się oszustem, naciągaczem i kłamcą. Wykorzystuje swoje zdolności wywierania wpływu oraz talenty związane z komunikacją po to, by bezwzględnie manipulować innymi ludźmi dla własnych korzyści. Jej ego urasta do niebotycznych rozmiarów, potęgując potrzebę sprawowania kontroli. Stopniowo zmienia Jedynkę w bezdusznego despotę, który w ogóle nie liczy się z potrzebami innych.