Numerologiczna Liczba Zero

Charakterystyka ogólna

Liczba zero w numerologii nie występuje.
W kalkulatorze liczba zero może pojawić się tylko w kilku przypadkach.

– Liczba duszy obliczana jest na podstawie samogłosek imienia i nazwiska. W przypadku gdy nie wpiszemy żadnej samogłoski kalkulator przy liczbie duszy wskarze nam liczbę 0.

– Liczba ekspresji jest obliczana na podstawie spółgłosek imienia i nazwiska. Tutaj (podobnie do liczby duszy) w przypadku gdy nie wpiszemy żadnej spółgłoski kalkulator przy liczbie ekspresji wskarze nam liczbę 0.