Liczba Osobowości jest nazywana również liczbą osobowości zewnętrznej. Dotyczy perspektywy z której patrzy na nas zewnętrzny świat. Mówi o tym jak widzą nas inni, jakie cechy są u nas zauważalne czy jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie.

Spojrzenie przez pryzmat Liczby Osobowości daje możliwość zobaczenia jakie cechy osobowości widzą w nas ludzie których spotykamy. Liczba pokazuje nam często ukryte przed nami samymi różne aspekty naszej świadomości. Pozwala na obejrzenie siebie z zewnątrz przez pryzmat obliczonej dla siebie liczby.

Jak obliczyć liczbę osobowości?

Liczbę Osobowości można obliczyć zastępując wszystkie litery imienia i nazwiska liczbami z tabeli poniżej. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Jak obliczyć liczbę osobowości?

Liczbę Osobowości można obliczyć zastępując wszystkie litery imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Jak oblicza się liczbę osobowości?

Liczba osobowości jak obliczyć dla przykładowego Kowalskiego? Dodajemy wszystkie litery zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami takich jak Ą, Ć, Ę, Ł, Ń i Ó używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków A, C, E, L, N i O.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski odpowiada liczbom 9 6 2 5 9 2 3 5 5 1 5 4 6 5 1 2 9.

9 + 6 + 2 + 5 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 1 + 5 + 4 + 6 + 5 + 1 + 2 + 9 = 79

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z Liczb Mistrzowskich (11, 22, 33) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

7 + 9 = 16

Tutaj otrzymaliśmy ponownie wynik dwu cyfrowy nie będący Liczbą Mistrzowską. Przystępujemy zatem ponownie do ich zsumowania.

1 + 6 = 7

Jak widzimy na przykładzie Liczba Osobowości Roberta Lewandowskiego to 7.

Robert Lewandowski
9 + 6 + 2 + 5 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 1 + 5 + 4 + 6 + 5 + 1 + 2 + 9 = 79
79 -> 7 + 9 = 16
16 -> 1 + 6 = 7