Liczba Ekspresji (nazywana również Liczbą Celu Życia) mówi nam o celach i potrzebach jakie mamy w głębi naszej świadomości. Pokazuje nam mentalną i emocjonalną stronę naszego umysłu. Podążając swoją indywidualną ścieżką zmierzamy do różnych celów. Cele można opisać również jako nasze najważniejsze potrzeby.

Sposób w jaki kreują się nasze pragnienia. Liczba Ekspresji emanuje ludzkimi schematami, wierzeniami, poglądami, opiniami i przekonaniami. W czasie naszego życia zmieniamy nasze pseudonimy, ksywki a także imiona i nazwiska. Możemy sprawdzić dzięki Liczbie Ekspresji sposób w jaki te liczby emanują na nasze życie.

Jak obliczyć liczbę ekspresji?

Liczbę Ekspresji można obliczyć zastępując poszczególne spółgłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli poniżej. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Jak obliczyć liczbę ekspresji?

Liczbę Ekspresji można obliczyć zastępując poszczególne spółgłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Jak oblicza się liczbę ekspresji?

Liczba duszy jak obliczyć dla przysłowiowego Kowalskiego? Dodajemy spółgłoski zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami takich jak Ć, Ł, Ń, Ś, Ź i Ż, używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków C, L, N, S i Z.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski zawiera spółgłoski R B R T L W N D W S K co odpowiada liczbom 9 2 9 2 3 5 5 4 5 1 2.

9 + 2 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1 + 2 = 47

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z liczb Mistrzowskich (11, 22, 33) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

4 + 7 = 11

Jak widzimy na przykładzie Liczba Ekspresji Roberta Lewandowskiego to Liczba Mistrzowska 11.

Robert Lewandowski
9 + 2 + 9 + 2 + 3 + 5 + 5 + 4 + 5 + 1 + 2 = 47
47 -> 4 + 7 = 11