Liczba Duszy (nazywana również Liczbą Pragnienia Duszy oraz Liczbą Serca) opowiada o prawdziwej naturze naszej duszy o jej pragnieniach oraz potencjale jaki w niej drzemie. Liczba odnosi się do całej strefy drogi duchowej naszej duszy w tym nawet do jej poprzednich wcieleniach.

Spojrzenie przez pryzmat liczby duszy daje niesamowitą perspektywę wglądu w głąb naszego serca. Liczba pokazuje nam nasze wewnętrzne potrzeby, nasze aspiracje czy najgłębsze uczucia jakie nami rządzą. Dzięki niej możemy dostrzec na co powinniśmy zwrócić uwagę podążając własną ścieżką życiową. Możemy również zobaczyć nasze aspiracje, marzenia i potrzeby by móc pełniej realizować się w naszym codziennym życiu.

Jak obliczyć liczbę duszy?

Liczbę Duszy można obliczyć zastępując poszczególne samogłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
123456789
ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ

Jak obliczyć liczbę duszy?

Liczbę Duszy można obliczyć zastępując poszczególne samogłoski imienia i nazwiska liczbami z tabeli obok. Jest to tabela przedstawiająca kolejne litery alfabetu zależne od danych cyfr według kodu źródłowego zaczerpniętego ze szkoły Pitagorejskiej.

Jak oblicza się liczbę duszy?

Liczba duszy jak obliczyć dla przysłowiowego Kowalskiego? Dodajemy samogłoski zawarte w Imieniu i Nazwisku osoby. W przypadku liter z Polskimi znakami takich jak Ą, Ę i Ó używamy ich odpowiedników bez Polskich znaków A, E i O.

Nasz przykładowy Robert Lewandowski zawiera samogłoski O E E A O I co odpowiada liczbom 6 5 5 1 6 9.

6 + 5 + 5 + 1 + 6 + 9 = 32

Następnie jeżeli nie trafiliśmy na żadną z liczb Mistrzowskich (11, 22, 33) i otrzymaliśmy liczbę dwucyfrową przystępujemy do sumowania obu cyfr naszego wyniku.

3 + 2 = 5

Jak widzimy na przykładzie Liczba Duszy Roberta Lewandowskiego to 5.

Robert Lewandowski
6 + 5 + 5 + 1 + 6 + 9 = 32
32 -> 3 + 2 = 5