Liczba Droga Życia

Liczba Drogi Życia nazywana jest również liczbą przeznaczenia oraz liczbą urodzenia (jest sumą liczb składowych daty urodzenia). W numerologii jest to jedna z podstawowych liczb i często jest uznawana za jedną z najważniejszych, przypisaną w momencie naszych narodzin i towarzysząca nam przez całe życie. Mówi jaką osobą stajemy się w momencie narodzin i jakie posiadamy cechy osobowości.

Pierwszy sposób

 

23 Styczeń 2009r
2+3 + 1 + 2+9 = 17
17    =>    1 +  7 = 8

 

Jedna z metod jaką jest obliczana Liczba Drogi Życia polega na sumowaniu wszystkich cyfr daty urodzenia. Dla osoby urodzonej 23.01.2009r rozwiązanie wygląda następująco:

2 + 3 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 9 = 17

W kolejnym etapie jeżeli wynik jest dwucyfrowy a także wynikiem nie jest żadna z liczb Mistrzowskich (Liczby Mistrzowskie to 11, 22, 33) przystępujemy do zsumowania cyfr wyniku równania. W naszym przypadku jest to:

1 + 7 = 8

Drugi sposób

 

23 Styczeń 2009r
23 + 1 + 2009 = 2033
2033   =>  2 + 3 + 3  = 8

Inną równie popularną metodą obliczenia Liczby Drogi Życiowej jest sumowanie kolejnych liczb wchodzących w skład naszej daty urodzenia. Używając powyższej daty równanie wygląda następująco:

23 + 1 + 2009 = 2033

następnie sumujemy cyfry wyniku

2 + 0 + 3 + 3 = 8

Tutaj również w przypadku gdy wynik będzie liczbą dwucyfrową, nie będąc jednocześnie liczbą mistrzowską przystępujemy do sumowania.

 

23 Styczeń 2009r
23 + 1 + 2009 = 2033
2033   =>  2 + 3 + 3  = 8

Trzeci sposób

 

23 Styczeń 2009r
2+3=5    0+1=1    2+0+0+9=11
5 + 1 + 11 = 17   =>  1 + 7 = 8

Kolejną metodą jaką można obliczyć naszą Liczbę Drogi Życia jest metoda redukowania poszczególnej liczby z naszej daty. Tutaj rozkładamy na początek:

2 + 3 = 5 ,    0 + 1 = 1 ,    2 + 0 + 0 + 9 = 11

Następnie sumujemy nasze wyniki:

5 + 1 + 11 = 17

po czym znowu tak jak w poprzednich przypadkach jeżeli nie jest to jedna z liczb Mistrzowskich sumujemy cyfry naszego wyniku w celu uzyskania liczby jednocyfrowej:

1 + 7 = 8